In English

Evaluation of the Sustainability of an Urban Water System in South Africa through Sustainable Development Indicators

David Jacobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165882

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek