In English

Vehicle mounted laser scanning used as an input data method for calculation of road traffic noise

Perry Ohlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Laserscanning, indatametod,, berakning, vag, buller, Laser scanning, input data method,, calculation, road, noisePublikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165879

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek