In English

Proposal for a tram link between Hjällbo and Kortedala

Mikael Skrabl ; Nada Dawid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165878

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek