In English

A Parking Choice Model for Göteborg - An Approach on the Implementation of Parking in the SAMPERS- and EMME/2 -system

Carl-Henrik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165874

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek