In English

Engineering for Sustainability- Development of a Methodology to Solve Problems with Organic Pollutants in Urban Areas

Thabisa Mbungwana
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165873

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek