In English

Differences in the selectivity of the metal uptake in perch and pike in the shoreline regions of a limed, acidified and neutral lake

Stefan Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165872

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek