In English

On The Bike in and Around The City of Trollhättan - inventory of the usability of bike paths and recommendations for improvements

Amid Kazem
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165870

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek