In English

A digital model of the bicycle network in central Gothenburg - a study considering travel time

Therese Gustavsson ; Ann-Kristin Valdemarsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165867

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek