In English

Ammonia removal mechanisms in a vertical up-flow treatment wetland and evaluation of the performance of the wetland under winter conditions

Katarina Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165866

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek