In English

The Oxygenation Ability of the Ejector Aerator - A theoretical and practical study of oxygenation for iron and manganese oxidation

Jaan Kiviloog ; Robin Fjäll
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165865

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek