In English

Comparison of Aimsun2 and CAPCAL 2 at calculations of intersections - A study regarding capacity and degree of saturation

Susann Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165864

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek