In English

Ett förtöjt fartygs rörelser vid kaj - En metod för dimensionering av vågskydd

Daniel Aneljung ; Mathias Pedersen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165862

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek