In English

Fysisk och numerisk modellering av flödesmönster i utjämningsmagasin med öar

Maria Vikström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165860

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek