In English

Internal Transfer in a Suburban Shopping Area - Analysis of Technical Systems to Improve Movability

Anna Berlin ; Ulrika Isacsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165859

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek