In English

Biodegradable Dissolved Organic Carbon (BDOC) in Raw and Biologically Treated Water from The Pilot Plant at Lackarebäck Waterworks

César Morena
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165858

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek