In English

Potential Effects of Rare Metals on Periphyton Communities: Platinum, Palladium, Indium and Silver

Magda Wilewska
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165857

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek