In English

Pedestrian, Car Driver and bicyclist behaviour at cycle and pedestrian crossings

Johanna Pellny
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165856

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek