In English

Methodology for In-situ Analysis of Soils, Contaminated with Cutting Fluids

Muhammad Babar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165852

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek