In English

3d Surface Scanning - En laserbaserad mätteknik för mätning av yttextur

3d Surface Scanning - A laser based Technique for measuring surface texture

John-Emilè Choukair ; Mats Hagnert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165851

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek