In English

The Effect of Adsorptive Copper Losses On Toxicity Endpoints in Bioassays Using Micromarine Algae

Marie Roland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165850

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek