In English

Project Green Boundary - Replacement of Conventional Petrol and Diesel Vehicles with Environmental Friendly Car Sharing at Chalmers University of Technology

Khan Mansoor Ahmed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165849

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek