In English

Phytoremediation of Petroleum Hydrocarbon-Contaminated Soils with Salix Viminalis

Anders Byström ; Maxime Hirtz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165846

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek