In English

Analysis of Nonylphenols in Contaminated Soil and Sediment in the Mölndal River

Martin Velez Lozano
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165845

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek