In English

An Evaluation of Urban Water Systems using Environmental Sustainability Indicators - A case study in Adenta, Ghana

Katja Uusitalo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165844

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek