In English

Mikrosimulering av korsningen Vasa-/Viktoriagatan: En jämförelse av nuläget och tre ombyggnadsförslag med avseende på framkomlighet, säkerhet, miljöpåverkan och tillgänglighet

Johan Larsson ; Johan Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165842

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek