In English

Speciation Analysis of Metals on Sediment Particles by Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry ( LA-ICP-MS)

Atindra Sapkota
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165841

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek