In English

Elemental analysis of compost and sewage sludge samples by laser ablation - inductively coupled plasma - mass spectrometry (LA-ICP-MS)

Helmut Walburg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. 67 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165839

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek