In English

Upplevd trygghet i kollektivtrafiken

Maria Johansson ; Karolina Wettermark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. 48 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165838

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek