In English

Removal of Geosmin and 2- Methylisoborneol (MIB) in drinking water - A pilot plant study of biofiltration with GAC and LECA

Zixin Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165836

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek