In English

Alternative techniques for urban rainwater management: An analysis of social and institutional questions, towards a sustainable rainwater management

Alexandre Kastner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165835

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek