In English

Iron Oxide Based Materials for the Removal of Copper from Stormwater Runoff

Sabina Kolodynska
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. 47 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165834

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek