In English

Odorants removal by adsorption on granulated activated carbons

Snezana Crncevic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. 44 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165831

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek