In English

Reningspotentialen av främst organiskt material i omättad zon vid konstgjord grundvattenbildning - Uppstart av kolonnförsök för att studera Gråbo isälvsdelta

Pia Rådmark ; Daniella Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. 61 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165828

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek