In English

Leachate Treatment of Heavy Metals by Natural and Residual Product Materials

Yuliya Kalmykova
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 29 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165822

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek