In English

Development of an Electronic Lean Planning System for Product Development (PULS)

Onur Kaya
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165803

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek