In English

Utveckling av ett batteriövervakningssystem med CAN-kommunikation

Anders Reinholdsson ; Johan Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-11-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165712

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek