In English

Removal of Chromium(VI) from Slag by Reactive Barriers in Batch and Column Tests

Liang Yu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 60 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165657

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek