In English

An investigation of surface charge characteristics in wastewater treatment processes at the Rya WWTP

Oskar Modin ; S. Bharath Srinivasan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 121 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-07. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 165656

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek