In English

Koagulantdosens påverkan på den mikrobiologiska barriärverkan i den kemiska dricksvattenberedningen

The Effect of Coagulant Dose on The Microbial Barrier Function of Conventional Chemical Surface Water Treatment

Anna Johansson ; Sara Scott
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 39 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165646

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek