In English

VSM och 16 förluster

VSM and 16 losses

Lisa Enarsson ; Britta Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-9901, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165638

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek