In English

Hydrodynamic and Microbial Modeling of a Drinking Water Source

Axel Emanuelsson ; Johannes Senning
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:145, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Hydrodynamic modeling, drinking water, waterborne pathogens norovirus, E.coli, MIKE 3, ECOLabPublikationen registrerades 2012-11-07. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 165628

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek