In English

Sustainability of small scale water and sanitation systems in Cochabamba, Bolivia A case study of the housing cooperatives COVISEP and COVIVIR

Ida Helgegren ; Helena Siltberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:133, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: water and sanitation systems, sustainable development, evaluation framework, indicators, Cochabamba, BoliviaPublikationen registrerades 2012-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165625

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek