In English

Phosphorus Recovery from Sorted MSWI Bottom Ash: the acidic dissolution –precipitation method

Bei Gao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:04, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: phosphorus recovery, MSWI BA, acidic leaching, precipitation, SPEPublikationen registrerades 2012-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165624

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek