In English

Influence of head model on EEG source localization

Xinyuan Chen ; Prathamesh Sharad Dhanpalwar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX025/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165594

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek