In English

Solution Speciation and Antimicrobial Properties of Silver(I) Nitrate Complexes with Pyridine and Quinoline type Ligands

Karl Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165536

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek