In English

Further Development and Evaluation of a Model Food for Validation of Temperature after Heat Treatment at high Temperature

Susanna Källbom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165535

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek