In English

Calculation tool for treatment of electrostatic preipitator ash in Metso`s ash leching process

Malin Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 58 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: leaching, chemical recovery, non-process elements,Publikationen registrerades 2012-11-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165476

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek