In English

Optimization of the Chemical Treatment at Xinkaihe Water Treatment Plant - A Minor Field Study in Tianjin, China

M. Leidenhed ; C. Wieland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165431

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek