In English

Evaluation of a technique for Measuring Biodegradable Dissolved Organic Carbon (BDOC) in a Continuous Bioreactor

J. Lütkens
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1996.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165429

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek