In English

Metals and Metal Speciation in Waste Water from the Nesjavellir Geothermal Power Plant, SW-Iceland and Possible Effects on Lake Thingvallavatn

I. Björnsdottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1996.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-11-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 165428

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek